Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Zápisy z jednání


Zápisy z jednání zastupitelstva

Volební období 2018 – 2022

Další termíny jednání zastupitelstva

Pracovní (neveřejné) jednání zastupitelstva města: 11.9.2019 v 17 hodin, 11.12.2018 v 17 hodin

Veřejné zasedání zastupitelstva města: 16.9.2019 v 17 hodin, 16.12.2019 v 17 hodin

Datum

Číslo zasedání

Usnesení / přílohy 

17.6.2019 05/25019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 479,34 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 6.6.2019 (pdf - 34,66 KB)
příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 4/2019 (pdf - 150,5 KB)
příloha č. 3: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 5/2019 (pdf - 137,91 KB)
příloha č. 4: Mapa Bezručovy ulice (pdf - 1,07 MB)
příloha č. 5: Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2019 (pdf - 47,58 KB)
příloha č. 6: Protinávrh s tímto číslem nebyl přijat. Příloha se projednávala formou protinávrhu. Protože k tomuto protinávrhu nebylo přijato usnesení, tak má tato příloha pouze informativní charakter a nezveřejňuje se.
příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (pdf - 217,84 KB)

25.3.2019 04/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 444,39 KB)

příloha č. 1: Nesplněná usnesení k datu 15.3.2019 (pdf - 87,47 KB)

příloha č. 2: Účetní závěrka města Česká Skalice za rok 2018 (zip - 10,23 MB)

příloha č. 3: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 3/2019 (pdf - 171,9 KB)

příloha č. 4: Rozšíření seznamu památek (pdf - 131,83 KB)

příloha č. 5: Jednací řád kontrolního výboru (pdf - 130,01 KB)

příloha č. 6: Plán práce kontrolního výboru (pdf - 38,62 KB)

příloha č. 7: Zápisy z kontrolního výboru (zip - 58,2 KB)

23.1.2019 03/2019

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 403,6 KB)

příloha č. 1: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 9/2018 (pdf - 41,84 KB)

příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 1/2019 (pdf - 184,24 KB)

příloha č. 3: Jednací řád finančního výboru (pdf - 109,57 KB)

příloha č. 4: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 2/2019 (pdf - 34,95 KB)

příloha č. 5: Akční plán 2019 (pdf - 200,31 KB)

příloha č. 6: Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice a projekt pro I.etapu (střední část) Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice (pdf - 22,27 MB)

17.12.2018 02/2018

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 384,17 KB)

příloha č. 1: Čerpání fondu rezerv a rozvoje (pdf - 118,26 KB)

příloha č. 2: Rozpočtová opatření schváleného rozpočtu číslo 8/2018 (pdf - 172,47 KB)

příloha č. 3: Rozpočet města Česká Skalice na rok 2019 (pdf - 645,37 KB)

příloha č. 4: Střednědobý rozpočtový výhled města Česká Skalice na roky 2020 - 2022 (pdf - 271,96 KB)

příloha č. 5: Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice (pdf - 130,58 KB)

5.11.2018 01/2018

PDF - Zápis z jednání ZM (pdf - 268,45 KB)

 


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze