Cesta: Dotační projekty / Královéhradecký kraj


Kontejnery na biomasu

Během následujících týdnů budou městu Česká Skalice dodány 3 nové velkoobjemové kontejnery na biomasu v rámci projektu „Kontejnery na biomasu Česká Skalice“. Tento projekt si klade za cíl podpořit a rozšířit systém třídění komunálního odpadu ve městě Česká Skalice se zaměřením na třídění biologicky rozložitelných odpadů. Nové kontejnery budou pořízeny společností NAODPAD s.r.o.

PD pro ÚR Okruh Ratibořice

PD pro ÚR Okruh Ratibořice

Číslo projektu: 15RRD05-0002. Projekt PD pro ÚR Okruh Ratibořice byl spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního programu Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji. Cílem projektu bylo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na cyklotrasu Okruh Ratibořice. Výše poskytnuté dotace byla 150 282 Kč.

Projekt Přírodní koupací biotop Rozkoš

Projekt Přírodní koupací biotop Rozkoš je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 5 000 000 Kč.

Stezka trasy B a Cyklostezka trasy D

Stezka trasy B a Cyklostezka trasy D

Číslo projektu: 16RRD05-0012, 16RRD05-0008. Projekty Stezka trasy B a Cyklostezka trasy D byly spolufinancovány Královéhradeckým krajem z dotačního programu Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji. Cílem projektu trasy B bylo vybudování stezky pro cyklisty a pěší od ATC Rozkoš k městu Česká Skalice, cílem projektu trasy D bylo vybudování stezky pro cyklisty a pěší od vojenského hřbitova v České Skalici do Zlíče podél přivaděče.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze