Cesta: Městský úřad / Odbor investic a správy majetku / Činnost a personální obsazení


Odbor investic a správy majetku

vedoucí odboru: Ing. Jana Horáková
telefon: 491 490 071
721 561 577
e-mail: majetek@ceskaskalice.cz
   
bytová referentka:   Štěpánka Kubová
telefon: 491 490 072
e-mail: byty@ceskaskalice.cz
   
investiční technik: Cyril Šourek
telefon: 491 490 073
e-mail: investice@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Marie Karásková
telefon: 491 490 074
e-mail:

pozemky@ceskaskalice.cz

zivotni@ceskaskalice.cz

   
projektový manažer:
euromanažer:
Ing. Monika Kopecká
telefon: 491 490 075
e-mail: zakazky@ceskaskalice.cz
   
vedoucí oddělení správy majetku: Miroslav Hofman
   
pracovník oddělení správy majetku: Jan Řepa
   
pracovník oddělení správy majetku: Tomáš Hadrava
   

Zásada č. 03/2011  - Pronájem městských bytů - postup při stanovení cen nájemného (PDF, 270 KB)

Nový postup při stanovení cen nájemného v městských bytech

Dne 31. prosince 2010 byla ukončena deregulace nájemného pro město Česká Skalice. Na základě cenové mapy cen nájemného, kterou uveřejnilo MMR České republiky a podle technického stavu a vybavení jednotlivých bytů, jsme vypracovali "Zásadu č. 03/2011"/ dále jen Zásada/, která upravuje postup při stanovení cen nájemného v městských bytech. Tato Zásada stanovila tři skupiny cen nájemného městských bytů. Zatřídění do jednotlivých skupin provedla komise, kterou jmenoval tajemník města Česká Skalice.

1. skupina - běžný byt se základním vybavením 58,-Kč/1m2/měsíc
2. skupina - byt se sníženou kvalitou 50,- Kč/1m2/měsíc
3. skupina byt se sníženou kvalitou od jehož základní ceny 50,- Kč/1m2/měsíc se na základě posouzení jeho stavu může výše nájemného snížit o 3,6 či 9 %.   

Na základě těchto skutečností budou vypracovány a předloženy k podpisu nové nájemní smlouvy u nájemních vztahů uzavřených na dobu neurčitou, za výše uvedené ceny. Zvyšování cen nájemného je rozděleno do tří let 2012-2014, přičemž bude nájemné každý rok navýšeno o jednu třetinu vypočítanou z celkově navyšované částky.

Rozpis navýšení nájemného:

Skupina      Nájem k 31.12.2011 Od 1.1.2012  Od 1.1.2013 Od 1.1.2014
1. skupina 43,22 Kč/ m2 48,- Kč/ m2 53,- Kč/ m2 58,- Kč/ m2
2. skupina 38,90 Kč/ m2 42,- Kč/ m2 46,- Kč/ m2 50,- Kč/ m2

Formuláře a dokumenty ke stažení:

Domovní řád formát doc, 37 KB
Žádost o přidělení bytu formát doc, 32,5 KB
Žádost o koupi, odprodej pozemku formát doc, 70,5 KB
Žádost o pronájem pozemku formát doc, 75,5 KB
Žádost o změnu územního plánu formát doc, 78,5 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - dle stavebního zákona formát doc, 56,88 KB
Postup při stanovení cen nájemného formát doc, 269,85 KB
Žádost o vydání souhlasu a o pronájem pozemku v majetku města Česká Skalice formát doc, 318,5 KB
Oznámení o užívání pozemku v majetku města Česká Skalice z důvodu havarijní opravy formát doc, 58,52 KB
Postup pro správce sítí v případě ohlášení havárie na pozemku v majetku města Česká Skalice formát doc, 56,31 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - vlastníka sousedního pozemku (fyzická osoba) formát doc, 57,5 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - vlastníka sousedního pozemku (právnická osoba) formát doc, 59,73 KB
Postup pro žadatele při dočasném záboru pozemku v majetku města Česká Skalice formát pdf, 149,91 KB

 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání