Cesta: Aktuality / Zrušení příspěvkové organizace Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice a převzetí závazků a pohledávek zřizovatelem městem Česká Skalice


Zrušení příspěvkové organizace Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice a převzetí závazků a pohledávek zřizovatelem městem Česká Skalice

Na základě usnesení zastupitelstva města Česká Skalice číslo: ZM/4/100/03/2019 ze dne 25.3.2019 bude ke dni 30.6.2019 zrušena příspěvková organizace města – Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice, IČ: 00104256, se sídlem Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice. Veškeré pohledávky a závazky rušené příspěvkové organizace nevypořádané k 30.6.2019 budou převzaty zřizovatelem – městem Česká Skalice, IČ: 00272591, se sídlem třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.

Muzeum Boženy Němcové

Plnění poskytnutá Muzeu Boženy Němcové, za která budou vystavovány faktury po 30.6.2019 prosím adresujte na zřizovatele:

 

Město Česká Skalice

třída T.G. Masaryka 80

552 03 Česká Skalice

IČ: 00272591, DIČ: CZ00272591

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte:

Eva Takáčová, účetní MBN, mail: takacova@muzeumbn.cz  tel.: 491 451 285

Ing. Jiří Fišer, VFO, město Česká Skalice, mail: financni@ceskaskalice.cz  tel.: 491 490 041

Text: Ing. Miroslav Novák, tajemník městského úřadu
Foto: Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání