Cesta: Aktuality / Metropolitní optická síť Česká Skalice - 1. etapa


Metropolitní optická síť Česká Skalice - 1. etapa

V minulém týdnu byly zahájeny výkopové práce na pokládce optických kabelů mezi bytovými domy v Tyršově ulici. Jedná se o zahájení akce "Metropolitní optická síť - Česká Skalice - 1. etapa" poskytovatele služeb Rtyně.net, s.r.o. Výkopové práce budou dále pokračovat na třída T. G. Masaryka po její levé části ve směru k náměstí, v ulici Podhradní, Palackého, Lidické a Tyršově. Práce jsou prováděny z důvodu snazší koordinace po 100metrových úsecích. Ve všech případech zhotovitel informuje všechny dotčené občany a subjekty o prováděných pracích a plánovaných omezeních.

Město Česká Skalice vyzvalo všechny dosud známé provozovatele optiky, kteří mají zájem o vytvoření vlastní distribuční sítě prostřednictvím optických vláken v našem městě, ke vzájemné koordinaci prací, a to zejména s ohledem na četnost požadovaných vstupů do chodníků a s tím spojených omezeních. Důvodem je skutečnost, že město Česká Skalice v budoucnosti neumožní nekoordinované výkopové práce z důvodu pokládky nových optických sítí v nových chodnících po dobu minimálně 5 let.

Text: Ing. Miroslav Novák, tajemník městského úřadu
Foto: Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku 


Jazykové verze


Vyhledávání